Make your own free website on Tripod.com

KEPERLUAN LAT.


* Analisis Drp R. Pemb. Negara.

* Analisis Pasaran Buruh

* Analisis Bidang Pekerjaan

* Soal-Selidik


KURIKULUM

·          Mengenalpasti keperluan lat..

·          Pendekatan DACUM

·          Kriteria ahli komiti DACUM

·          Prosedur DACUM.

·          Kredibiliti Perancang Keperluan Lat..

 

PENGAMBILAN PLATIH

 

§       Perutkan mencukupi utk mengurus program lat..

§       Mempunyai tenaga pengajar mencukupi dan berkelayakan.

§       Peralatan mencukupi, berkeadaan baik dan selamat digunakan.

§       Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi.

Persediaan Pengajar

·          Persediaan bahan mengajar.

·          Persediaan peralatan bengkel dan bahan-bahan lat..

·          Persediaan alat bantu mengajar.

 

PENILAIAN PLATIH

 

§       Ujian Perakuan Kriteria (Criterion Referenced Test)

§       Ujian Prestasi (Performance Test)

§       Ujian Attitud (Attitude Test)

§       Kaedah ujian - bertulis (Subjektif,objektif)  dan lisan.

 

DISIPLIN PLATIH

§       Faktor keluarga.

§       Faktor institut lat..

§       Faktor platih.

§       Faktor persekitaran.

 

Penilaian Dalaman.                                                                      ksemua dalam sistem terlibat.                                               kfokus kp proses pengajaran.                                   kmenilai pembangunan bahan pembelajaran.                                            kberdasarkan kp prestasi platih.


Penilaian Luaran
.                                                                         kmenilai keberkesanan lat. terhadap platih utk jalankan tugas.                                                                                  kkaedah - soal selidik, survey, temuduga, ujian                                    pemerhatian.                                                                   kmethodologinya perlu dibuat dengan teliti.

KEBERKESANAN PROG. LAT.

 

1.        kemampuan platih di dalam pekerjaan                   kobjektif lat. tercapai

2.        Utk dapatkan maklumbalas - samada output menepati objektif.

 

AKTIVITI KOKURIKULUM

 

1.        Meluas dan meningkatkan pengetahuan platih dlm bidang tertentu.

2.        Mengeratkan perhubungan kerjasama antara institut dan masyarakat.

3.        Memupuk interaksi dan integrasi kaum.

4.        Meningkatkan kemahiran asas sesuatu permainan, persatuan dan unit berunifom.

Mencapai kecemerlangan dalam sukan.


3. Kawalan - keberkesanan kos, hubungan lat. dan aktiviti organisasi.


4. Kajian - kenalpasti hubungan di antara pelajaran, lat. dan lat. dgn pekerjaan.

 

Tujuan Promosi:

 

1.        Memperkenalkan institut dan kursus ygditawarkan.

2.        Beri kesedaran kp belia-belia.

3.        Menyampaikan maklumat ttg kualiti dan kuantiti keluaran institut kp industri.

4.        Memperkenalkan kepakaran institut dlm. menyediakan program lat. kpd industri.

5.        Menggunakan media massa.

6.        Hari konvokesyen dan hari terbuka institut.

7.        Edar brochures, phamplets dsbnya.

8.        Lawatan industri dan perbincangan.

9.        Menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Institut.

10.     Mengadakan seminar dan bengkel lat..

11.     Mengadakan ceramah kerjaya di sekolah.

 

tugas Lembaga Disiplin

 

§       menggubal peraturan & disiplin Institut

§       menasihati platih yg bermasalah

§       menguatkuasakan peraturan

§       menyediakan format2 tertentu & garis panduan tindakan

§       menangani segera kes disiplin

§       membuat laporan ke pengarah

Penyelenggaraan
1. Melantik seorang pegawai kanan sebagai ygbertanggung-jawab atas semua aspek penyelenggaraan di institut.

 

2.Menyediakan daftar eset penyelenggaraan.

3.Menyediakan jadual penygraan / pelan operasi penyelenggaraan.

4.Menilai prog.penyelenggaraan.

Pengrsan penylengaraan

 

§       Dapat memberi perkhidmatan dan product ygberkualiti kp pelanggan.

 

§       Dapat menjimatkan perbelanjaan dan kos menganti.

 

§       Dapat mengujudkan suasan kerja ygselesa dan selamat.

 

§       Dapat mengurangkan “downtime” logi kerana penyelengaraan dilakukan secara berjadual.

 

PENCEGAH KEBAKARAN

 

1.        Menubuhkan Jawatankuasa bertindak.

2.        Menyediakan pelan lantai dan rancangan bertindak.

3.        Mengenalpasti tempat berkumpul.

4.        Menentukan jalan laluan, pintu keluar dan tangga keselamatan tidak dihalang.

5.        Menentukan sistem pencegah kebakaran berfungsi.

6.        Memberi arahan ygjelas kp petugas dan penghuni institut.

7.        Menghubungi pihak bomba utk hadhir sebagai pemerhati.

 

Tindakan KEBAKARAN

1.        Membunyikan isyarat / loceng kebakaran.

2.        Memanggil bomba.

3.        Menghentikan pergerakan mesin dan jentera.

4.        Keluar dr bangunan utk menyelamatkan diri.

5.        Berkumpul jauh dr bangunan ygterlibat atau jiran sebelah.

6.        Panggilan baris oleh pegawai insiden setiap tingkat/bangunan.

7.        Melawan kebakaran dilakukan oleh pasukan pemadam kebakaran.

 

penilaian prestasi.

 

1.Merangka rancangan kerja tahunan jabatan bersama dengan ketua bahagian dan unit.

 

2.Menetapkan sasaran dan rancangan kerja secara bersama dengan ketua bahagian utk dilaksanakan oleh tiap2 bahagian selaras dengan strategi yg dipersetujui.

 

3.Menetapkan ukuran piawaian bagi setiap aktiviti utama jabatan yg akan dijadikan asas pencapaian kerja bg semua bahagian dan unit. Piawaian tersebut hendaklah munasabah serta boleh diukur dan dicapai.

 

4.Memastikan kerja2 yg dijalankan oleh ketua bahagian dan unit mengikut jadual yg ditetapkan iaitu system penyelarasan, perjawatan dan kajian semula.

 

5.Menentukan supaya anggota yg bertanggungjawab sebagai PPP & PPK menyediakan laporan penilaian mengikut peraturan dan jadual yg ditetapkan

 

CIRI sy. Pentauliahan


* Sistem ini fleksibal dan praktikal.

* Kos laksana lat. yg lebih murah.

* Perlaksanaan lat. di agensi lat. lebih menyeluruh.

* Lat. dilaksanakan secara modular.

* Bagi yg tidak dapat SKM, boleh mlgkapkannya shnga berjaya.

* NOSS mgandungi generik unit di mana seseorang tidak perlu mengulang.

* Membuka peluang kp yg berpengalaman utk dapat SKM.

 

Perancangan mengajar

(lesson plan)

Ciriciri yg perlu ada:-

(a)     Tajuk pembelajaran

(b)     Objektif pengajaran (tercapai apa yg dirancang)

(c)     Bahan dan peralatan (semasa mengajar)

(d)     Persediaan (pendahuluan dikaitkan dgn tajuk)

(e)     Aktiviti pengajaran (kaedah dan langkah2)

(f)      Rumusan (penutup terhadap apa yg diajar)

(g)     Penilaian (terdapat soalan lisan, bertulis, kuiz dsbnya)                                

-         

 

Empat Peringkat (4 step) :

 

1.Persediaan

Pengenalan kp tajuk

Tujuan dan objektif pembelajaran

Kaitan pengalaman/pengetahuan dgn tajuk


2. Penyampaian

Susun atur langkah pebelajaran

Isi Kandungan

Teratur                                


3.Penggunaan
Aplikasi kefahaman pelajar

Maklumbalas dari pelajar terhadap tajuk

Rumusan tajuk

 
4. Pengujian/penilaian

-          Kemukakan soalan rinkas

-          Penilaian terhadap kefahaman pelajar

-          Buat kesimpulan pembelajaran                                

 

 

 

Learning Guide : - 

 

bahan rujukan, dokumen utk panduan tahap ketrampilan seseorang pelajar pd tahap tertentu.

- Pengubalan oleh pensyarah mahir

- Bergantung kpd kemudahan, peralatan dan  nota pembelajaran.

 

Langkah kerja ‘Learning Guide’

 

§       Proses clustering (kumpulan dlm satu kumpulan)

§       Susun task ikut alam lat. (sequencing)

§       Buat laluan lat. (traiing flow chart) atau training path way

§       Noss matric 9perbandingan antara LG dan NOSS sedia ada

§       Proses review dan refine

§       LE (aktiviti pengalaman pembelajaran)

§       Penilaian sendiri, Teori/amali ada kekunci jawapan dan realiti

§       Lampiran dan appendix

Perancangan mengajar

Utk memastikan keberkesanan mengajar:-

§       Kesesuaian kuliah dan objektif tercapai

§       Kaji dan teliti bahan kursus utk diberi tumpuan

§       Menyediakan nota yg cukup dan kaji sebelum dimulakan

§       Memulakan kuliah dgn ulangan rengkas terhadap isu terdahulu

§       Mengkhususkan perkara penting sahaja (tidak secara am)

§       Tunjukkan keyakinan apabila menyampaikan syarahan

§       Menjadikan syarahan menarik dan tidak bosan

§       Mengemukan soalan utk rangsang pemikiran pelajar